Vaartuigen


Motorschepen

Voor het varen met motorschepen (gewone motorboten) is geen vergunning nodig, maar gelden wel vaarregels, zoals die onder andere op de borden in het Brielse Meer staan en zijn vastgelegd in het Binnenvaartpolitiereglement en de Scheepvaartverkeerswet.  

Snelheid 
Voor pleziervaartuigen geldt een maximumsnelheid van 12 km/uur. Er zijn in het Brielse Meer twee zones aangewezen waar motorschepen slechts 6 km/uur mogen varen. Deze zones zijn door middel van borden aangegeven.

Snelle motorboten

Voor motorboothouders die sneller willen varen dan de toegestane12 km/uur is een speciale ontheffing verplicht. De ontheffing wordt beperkt op aanvraag uitgegeven door waterschap Hollandse Delta.  

 
   
  Mede gesponsord door   
Brielse Meer Spektakel