Nieuws

Rens van Adrighem start een serie over het geuzenschip!

Rens van Adrighem start een serie over het geuzenschip op Facebook. Hoe leuk is dat?!
Wij zijn er trots op dat het Geuzenschip de vlootschouw van vrijdag de 22e zal aanvoeren
richting het vuurwerk!

Rens schrijft het volgende:
"Precies 40 jaar geleden startte we met de bouw van het geuzenschip de Prince Admirael. Volgend jaar - 2019 - zal mijn creatie 40 jaar in de vaart zijn. De komende maanden ga
ik de hele geschiedenis verslaan hier op Facebook. Te beginnen met juni 1978: Op mijn tekentafel ontstond de schets van het nieuwe geuzenschip. Ik maakte een spantenplan
op schaal en Wim van der Torre berekende het draagvermogen.

Ook maakten we een begroting en kwamen uit op een bedrag van fl.12.000,=. voor de bouw ervan. In verband met de kosten zou het schip in hoofdzaak door vrijwilligers gebouwd gaan worden. In de begroting zat een bedrag van fl.3.000,= aan arbeidskosten omdat er altijd werk is dat alleen door professionals gedaan kan worden. Het “Galjoen”
zou een lengte van 14.00 meter, een breedte van 4.50 meter, twee masten van elk 11.50 meter, en een derde mast van 6.00 meter krijgen. Het spantenplan werd daarna op ware grote uitgetekend op de spantenvloer door Wim van der Torre, van waaraf John van der Torre de spanten in de juiste vorm kon buigen.

Klik hier voor de foto's:

 
 

Mede gesponsord door  en 
 
Brielse Meer Spektakel