Natuur en milieu

Riet
Rietkragen beschermen de oever tegen afkalving en zijn belangrijk voor vogels en vissen. Rietkragen en andere natuurlijke oevers zijn echter kwetsbaar. Om deze te beschermen wordt u verzocht om: 

  1. rustig te varen bij rietkragen;
  2. niet af te meren in het riet of te ankeren in het riet of de oever; 
  3. niet te lopen of te surfen in het riet; 
  4. geen hinderlijke golfslag te veroorzaken. 

Chemisch afval en huisvuil
Houdt u de waterkwaliteit zo goed als deze nu is: loos geen chemicaliën en gooi geen afval overboord. Vuilniszakken met afval kunnen worden achtergelaten bij de Voornse Sluis, de watersportverenigingen, het Maritiem Center Brielle en jachthaven Geijsman. Afvalolie, bilgewater, lege accu’s, enzovoort kunt u inleveren bij de Voornse Sluis, jachthaven Geijsman en het Maritiem Center Brielle. Het legen van de vuilwatertank kan bij het Maritiem Center Brielle.

Zwemwater
Jaarlijks controleren ambtenaren van de provincie Zuid-Holland de kwaliteit  van het zwemwater. De resultaten staan op borden bij diverse strandjes en in folders die u bij waterschap Hollandse Delta, Groenservice Zuid-Holland en Zeehavenpolitie kunt verkrijgen. Informatie over de kwaliteit van het zwemwater is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland (www.zuidholland.nl). In geval van botulisme of bij gezondheidsklachten na het zwemmen kunt u bellen met de zwemwatertelefoon, 070 441 75 50.

 
   
  Mede gesponsord door   
Brielse Meer Spektakel